Kladensko

14. ZŠ Ukrajinská

Rozpis hodin:

Středa 13:30 – 14:15 - Florbal

Středa 14:1515:00 - Florbal

Rozdělení do skupin bude provedeno podle počtu přihlášených.


PŘIHLÁŠKA ZDE


Cena:

900,- za pololetí (1400,- při jednorázové platbě za celý rok)

2. ZŠ Slaný

Rozpis hodin:

Ve školním roce 2021/2022 budou na 2. ZŠ Slaný probíhat kroužky:

Florbal

Všeobecná sportovní průprava

Zoologie

Počítačové technologie

Taneční kroužek

Časový rozvrh kroužků bude stanoven podle naplnění přihlášek.


PŘIHLÁŠKA ZDE


Cena:

1000,- za školní rok.