Nabídka kroužků

Pro rodiče: Naše kroužky se snažíme dělat s respektujícím přístupem. U nás na nejlepší výsledky nejedeme. Pro nás je zásadní mít dobrý pocit z odvedené práce. Víme, že každý je jiný, a tak děti neporovnáváme mezi sebou. Ke každému přistupujeme individuálně. Pokud nám svěříte Vaše děti, budeme se snažit, aby byly spokojené ve skupině i samy se sebou. 

SPORTOVNÍ KROUŽKY

Cílem sportovních kroužků je navodit dětem pozitivní vztah k pohybu. Nejsou důležité výsledky, ale dobrý pocit ze sportování. Kroužky jsou vhodné pro začátečníky a nadšence do pohybu, kteří něchtějí dril klubových tréninků. 

Všechny sportovní kroužky probíhají 60 minut. Ve většině případů se konají v tělocvičně dané školy. V některých školách děti dochází s trenérem do blízké sportovní haly. Kroužky jsou vhodné pro žáky 1. - 9. tříd. Na každé škole se může věkové rozpětí dětí lišit, vždy záleží na domluvě s konkrétní školou. Třídy, pro které na Vaší škole dané kroužky otvíráme, najdete v záložce “Kroužky” u přihlášek k vyplnění.

FLORBAL

TANEC

SPORT

HOBBY HORSING

EDUKATIVNÍ KROUŽKY

Cílem edukativních kroužků je předávát dětem nové poznatky v oblasti jejich konkrétního zájmu pomocí zábavné formy a her. 

DETEKTIVNÍ KROUŽEK 

Detektivní kroužek je zaměřený na rozvoj kognitivních schopností (myšlení, porozumění, paměť, koncentrace, pozornost) pomocí zábavných her a řešení záhad. Zároveň si děti procvičí látku z předmětů jako je matematika, zeměpis, biologie a další. 

Kroužek probíhá 60 minut uvnitř školy nebo venku při hezkém počasí. Je vhodný pro děti z 1. - 5. třídy. Na kroužek děti potřebují psací potřeby

KROUŽEK O PSECH 

Kroužek zaměřený na poznávání a porozumění psího světa.  

Kroužek probíhá 60 minut uvnitř školy nebo venku při hezkém počasí. Je vhodný pro děti z 1. - 5. třídy. Na kroužek děti potřebují psací potřeby. 


JAZYKOVÉ KROUŽKY

Jazykové kroužky máme zaměřený na konverzaci v běžném životě a větší porozumění gramatice.  

Kroužek probíhá 60 minut uvnitř školy a je vhodný pro děti z 1. - 5. třídy. 

DESKOVÉ HRY

Kroužek zaměřený na poznávání a hraní různých deskových her. 

Kroužek probíhá 60 minut uvnitř školy a je vhodný pro děti z 1. - 5. třídy. 

Veškerý rozvrh kroužků na školní rok 2024/2025 naleznete zde