Zoolog

Víte, jak v tmavé noci loví sova? Podle čeho najde lední medvěd pod ledem svou potravu? Nevíte?

Tak s námi se to dozvíte! Zoologický kroužek je zaměřený na poznávání a porozumění zvířecího

světa pomoci tematicky zaměřených her. Kroužek je určen pro 1. stupeň ZŠ od 2. třídy.


Obecná struktura lekce:

  1. úvod do problematiky (krátká teorie)

  2. tematická hra

  3. práce s pracovním listem

+ 1- 2x za pololetí návštěva zvířete na lekci

ZŠ Tupolevova

Rozpis hodin:

Čtvrtek 15:00 - 16:00 (2. - 5. třída)

Cena:

1500,- za pololetí (2500,- při jednorázové platbě za celý rok)

Začátek od listopadu 2020.